Wensen en Denken

Wensen en Denken

Stem lijst 99

door: Peter

 

De partij van Wensen en Denken is tegen het wensdenken in de politiek.

 

1. Allochtonen

De meeste mensen die met allochtonen te maken hebben, zijn met erg goede intenties begonnen: ze wilden hen helpen hun achterstand weg te werken, ze hadden belangstelling voor hun cultuur, ze probeerden zich in te leven in hun situatie, enz. 
Bij veel van die mensen, direct betrokkenen, is die welwillende houding door de jaren heen steeds meer gaan overhellen naar ergernis. Ergernis over onge´nteresseerdheid, over brutaal en onbeschoft gedrag en over de eeuwige houding altijd anderen de schuld te geven. Paarlen voor de zwijnen.
Ze keren zich af van de maatschappij, in plaats van te proberen zich een plaats in die maatschappij te veroveren.
Bijna iedereen heeft te maken met ontslag en werkloosheid, maar als een allochtoon het overkomt, verwijt hij de tegenpartij discriminatie. De onbeschofte allochtoon met een grote bek, die geen baan kan krijgen, geeft niet zichzelf de schuld, maar zegt: ze moeten me niet omdat ik moslim / Marokkaan ben.

De oplossing voor vrijwel elk huidig immigrantenprobleem ligt er in, dat de immigrant/allochtoon de oorzaak bij zichzelf moet zoeken. Beleid zou zich daarop moeten richten.

 

 

Uitgelekte brief van Klink: Klink heeft het mis

 

Klink schrijft:
"Tegelijkertijd maakt hij [Wilders] aan de onderhandelingstafel duidelijk dat hij er geen geheim van zal gaan maken dat hij dit gedoogakkoord om heel andere motieven steunt dan de VVD en het CDA: de partijen die het kabinet vormen.
[...]
De dieptelaag van de motieven doet ertoe in de politiek, omdat juist daar de legitimatie van het beleid wordt gevonden en overtuigingskracht naar de samenleving moet worden gerealiseerd. In die zin is beleid voeren meer dan een programma; er spreekt een houding uit. Als motieven onhelder worden raakt dat de samenleving.
[...]
Daarmee zeg ik niet dat stevige maatregelen bij asiel en migratie, bij inburgering en strafrecht niet zinnig zijn, integendeel. Daar ligt het probleem niet. Maar wel bij de intenties die men bij het beleid heeft, en die werken -helaas wellicht- wel degelijk door in het beleid, in de overtuigingskracht van de politiek en in de verhoudingen in de samenleving."
[Einde citaat Brief Ab Klink aan fractievoorzitter Maxime Verhagen en partijvoorzitter Henk Bleker, 1-09-2010]

 

Klink slaat hier de plank mis. Het maakt voor de effecten van beleid niet uit wat de intenties zijn of waren. Dat was juist het probleem bij de maakbare samenleving: die viel steeds tegen omdat de effecten anders waren dan de intenties!

Klink etaleert zich hier als een wensdenker - het maakt volgens hem uit met welke intentie de overheid een beleid voert - en dat is juist waartegen de partij van Wensen en Denken (lijst 99) zich tegen verzet.

 

Pechtold begrijpt niet wat er aan de hand is in Nederland

Pechtold ziet Wilders als een probleem. Hij ziet niet in wat het echte probleem is. Hij begrijpt niet hoe het kan dat 1.454.493 mensen (15,45 %) op de PVV hebben gestemd.

Hij denkt Wilders te kunnen "ontmaskeren door het aanvoeren van feiten". (Lees: http://d66stein.blogspot.com/2010/09/pechtold-laat-rutte-en-verhagen-wilders.html)

Een deel van het probleem is juist dat de politieke elite het niet ziet. Pechtold, Cohen en anderen draaien de zaak dus om: zij zijn het probleem. Eerst omdat ze met hun politiek (of die van hun politieke voorgangers) het probleem waar het om gaat zelf veroorzaakt hebben! En nu omdat ze nog steeds niet inzien wat het probleem is.

De politiek zou zich niet moeten richten op het bestrijden van Wilders, maar op het oplossen van het probleem. Wilders moet niet ontmaskerd worden. Nee, de politieke elite moet ontnuchterd worden, ontnuchterd uit hun multiculturele roes.

 

 

De omgekeerde wereld

Het is wonderlijk maar waar: bijna alle uitspraken over Wilders (kunnen) worden omgedraaid.

1. Wilders zet aan tot haat en discriminatie.
De koran zet aan tot haat en discriminatie, maar degene die dit aan de kaak stelt wordt hiervoor vervolgd.
 
2. VVD en CDA laten zich gebruiken door Wilders.
Nee, het is net andersom. VVD en CDA voeren ten aanzien van immigratie de voorstellen door, die ze zelf willen. Deze voorstellen worden door 75 % van de bevolking gesteund (Maurice de Hond). Het is voor VVD en CDA een comfortabele positie, want van wat ze doen, krijgt Wilders de schuld. Als het over vier jaar positief gezien wordt, claimen zij het succes; als het negatief gezien wordt, geven ze Wilders de schuld. Wilders laat zich door de regeringspartijen gebruiken.

3. Wilders wordt - vaak impliciet - vergeleken met de nazi's.
Wilders zelf vergelijkt de islam met het nazisme. Precies omgekeerd dus.

4. Het bontst maakt Peter R. de Vries het, die in zijn columns beweert: "Bij politicus Geert W. kun je niet onderduikenů voor hem moet je onderduiken!" Dit is heel bont, want de enige die moet onderduiken, is juist ... Geert Wilders.
 
 
 
 
Tegenwoordig verdeel ik de mensen in twee groepen: mensen die niet begrijpen wat er aan de hand is in Nederland en mensen die dat wel begrijpen.
Wat is er aan de hand? Heel eenvoudig gezegd: wij hebben last van buitenlanders. Dit probleem bestaat al zo'n 30 jaar. De meeste politici hebben een grote blinde vlek voor dit probleem.

Koningin Beatrix sprak onder andere: "Vrees voor onbestemde veranderingen leidt tot onrust en onzekerheid over de toekomst. Dan komt ook het maatschappelijk weefsel onder spanning. Wanneer mensen het vertrouwde niet meer herkennen, groeit wantrouwen. Maar geduld, respect en saamhorigheid kunnen tegenwicht bieden."
De koningin geeft hier een duiding aan de "spanning" in het "maatschappelijk weefsel". Het zou volgens haar komen door "vrees voor onbestemde veranderingen" en het "niet meer herkennen" van "het vertrouwde". Deze duiding is niet alleen pertinent onjuist, het negeert volledig de problemen die veel Nederlanders ervaren. Dit soort dingen wordt uitsluitend gezegd door mensen die de problemen niet aan den lijve hebben ondervonden. Hiermee schaar ik de koningin in de groep van mensen die niet begrijpen wat er aan de hand is.
De koningin geeft ook (een gedeeelte van) de oplossing: "geduld, respect en saamhorigheid". Ze ziet niet in, en heeft dus ook de genoemde blinde vlek, dat we 30 jaar geleden met deze oplossing begonnen zijn en dat die bewezen heeft niet te werken.